Bestuur

 Functie                                    Naam
Voorzitter: Steven van Hell
Secretaris: John Olthuis
Penningmeester: Steven van Loo
Algemeen lid: Leen Kool
Algemeen lid: Berend van Dijken
Adviseur (maakt geen deel uit van het bestuur)  Johannes van Hell

 
Beheer
Het beheer van de Mariahoeve ( de Schenkerij, de Bed&Brood-accommodaties, de Trekkershutten en de Camping) is in handen van Henriette en Eelco Bakker.

IMG 0025